• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Infozákon

MIESTO, ČAS A SPÔSOB, AKÝM MOŽNO ZÍSKAŤ INFORMÁCIE

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

PÍSOMNOU FORMOU

Poštou alebo osobne na Sekretariáte starostu obce Stredné Plachtince - podateľňa, v úradných hodinách.

          Obec Stredné Plachtince

          č. 110, 991 24 Dolné Plachtince

Úradné hodiny

Pondelok

8:00 - 12:00

12:20 - 16:00

Utorok

8:00 - 12:00

12:20 - 16:00

Streda

8:00 - 12:00

12:20 - 17:00

Štvrtok

8:00 - 12:00

12:20 - 16:00

Piatok

8:00 - 12:00

12:20 - 16:00

ÚSTNOU FORMOU

Na Sekretariáte starostu obce Stredné Plachtince - podateľňa, v úradných hodinách, kde príslušný zamestnanec ju spíše na tlačive o prijatí ústnej žiadosti a zaeviduje ju v podateľni.

FAXOM alebo ELEKTRONICKOU POŠTOU

Faxové číslo: +421 47 483 03 01

E-mailová adresa: sekretariat@stredneplachtince.sk

Zákon č.211/2000 Z.z.

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumenty

Postup obce pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní (.pdf)

Informácie o možnosti a spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam Obce Stredné Plachtince a o súdnom preskúmavaní rozhodnutí Obce (.pdf)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: