• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ :                              Obec Stredné Plachtince

Adresa sídla :                                            Stredné Plachtince č.110

                                                                   991 24 p. Dolné Plachtince

Štatutárny zástipca :                                 Štefan Benko , starosta obce

Tel :                                                             047/4830301

                                                                   0918 389 863

Fax :                                                           047/4830301

IČO :                                                           00319571

Bankové spojenie :                                    VUB Veľký Krtíš

Číslo účtu :                                                SK32 0200 0000 0000 0362 9402

E-mail :                                                      obec_str.plachtince@stonline.sk

                                                                                                                                                                                                  Aktualizované 15.05.2015

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: