• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
262017 prezentačné materiály na Deň Obce Obč.združenie Spol. POKROK
100.00 €
20175082 ZŠ učebnice Aitec, s.r.o.
16.50 €
177220188 vývoz fekálií StVPS,a.s.
61.84 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
79.69 €
9170001369 aSc agenda ZŠ 2018 ASC Applied Software Consultants. s.r.o.
129.00 €
170201 aktivačné § 52 ECHO s.r.o.
356.81 €
2172209286 MŠ-tlačivá ŠEVT a.s.
11.74 €
172166 webstránka od 10/2017 do 10/2018 wbx, s.r.o.
144.00 €
4342017 BOZP 3.štvrťrok Ján Pavlov
59.75 €
2172419203 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
3132171908 sponzor.dar na Deň obce Marius Pedersen
1.00 €
3132171893 vývoz TKO Marius Pedersen
861.33 €
5100498311 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
88.56 €
1700976 kamenivo,štrkopiesok Milan Násali ELMOUR
303.26 €
2171207394 vodné Klub StVPS,a.s.
21.62 €
0799968879 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
5799906214 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
8799906194 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
47.66 €
7313760830 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
60.00 €
1740480 kanc.,čist.potreby OU MEGA VK,s.r.o.
123.98 €
3017933016 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
348.47 €
50170039 stavebné práce pri pomníku TOMA Company, s.r.o.
552.00 €
6807082809 ZŠ poistenie Komunálna poisťovňa
60.96 €
2017031 kult.a spoloč.zábav.atrakcie Deň obce Kurta Trade, s.r.o.
400.00 €
2171199978 vodné ihrisko StVPS,a.s.
20.10 €
2171199284 vodné ZŠ StVPS,a.s.
4.28 €
2171199283 vodné Dom smútku StVPS,a.s.
5.76 €
2171199282 vodné MŠ StVPS,a.s.
4.25 €
2171199281 vodné OcÚ StVPS,a.s.
55.80 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
1160817 tričká s výšivkou,tašky - Deň obce VITEX SK s.r.o.
511.32 €
177220166 vývoz fekálií StVPS,a.s.
137.29 €
2017100116 aktivačné § 52 TKA spol.s.r.o.
192.00 €
2017005 umelecké vystúpenie Deň obce 2017 hrad.z BBSK VIP media, s.r.o.
1100.00 €
21803161 MŠ-sušič výkresov NOMILAND s.r.o.
27.50 €
217 Pamätná tabuľa-pomník I.sv.vojny Milan Tóth
550.00 €
173642 brožúra-Výlet do minulosti Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.
200.00 €
2042017 obce.info stránka DATATRADE s.r.o.
58.56 €
171952 webstránka nová wbx, s.r.o.
768.00 €
3132171652 vývoz TKO Marius Pedersen
1037.91 €
2170275 program - registratúra TOPSET Solutions s.r.o.
140.40 €
2172415672 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
6799510757 telefónne poplatky OcÚ+CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
3798918281 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
48.28 €
6798983323 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
2798918299 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
2172205988 ZŠ-školské pomôcky ŠEVT a.s.
80.32 €
177220153 vývoz fekálií StVPS,a.s.
78.34 €
6812207549 ZŠ-poist.hnuteľ.vecí Komunálna poisťovňa
23.13 €
6815734395 MŠ-poist.hnuteľ.vecí Komunálna poisťovňa
14.33 €
2172413752 prenájom kopírky-výstupy KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
18.31 €
2170211 Vysprávky asfaltov.emulz.-obec Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
465.72 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
7308760826 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
29.00 €
171849 webstránka 07,08,09,10/2017 wbx, s.r.o.
48.00 €
3017929014 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
402.54 €
50170034 rekonštr.rúrového priepustu TOMA Company, s.r.o.
2710.00 €
2017100101 aktivačné § 52 TKA spol.s.r.o.
192.00 €
2017100098 Projekt-Praxou k zamestnanosti TKA spol.s.r.o.
59.89 €
2017001040 účtovn.služby II.Q 2017 KEO ,s.r.o.
300.00 €
2172411227 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
177250132 vývoz fekálií StVPS,a.s.
83.06 €
8018991886 PZP služ.auto Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
102.90 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
82.40 €
170702 žalúzie OcU TOLDY BROTHERS, s.r.o.
305.00 €
6816421761 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
299.12 €
4798524904 telefónne poplatky OcÚ+CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
5090726060 DBP elektr.energia č. 107 Stredoslovenská energetika , a.s.
-6.48 €
5090726058 DBP elektr.energia č. 107 Stredoslovenská energetika , a.s.
-5.70 €
3132171384 vývoz TKO Marius Pedersen
586.79 €
177250120 vývoz fekálií StVPS,a.s.
64.74 €
170172 montáž reprodukt.rozhlasu+plošina Jaroslav Kristín COMET
146.40 €
8797933482 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
47.66 €
7797933500 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
5797998808 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
6 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
544.95 €
111707183 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.76 €
472017 dopravné označ. rúrový priepust pri CBA Ing. Igor Kokavec
78.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
7213991324 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
29.00 €
177250105 vývoz fekálií StVPS,a.s.
96.20 €
177250110 vývoz fekálií StVPS,a.s.
67.13 €
3017924635 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
366.50 €
1740336 kanc.,čist.potreby OU MEGA VK,s.r.o.
107.62 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
87.89 €
2017100069 farby,štetce,savo,stierka TKA spol.s.r.o.
278.05 €
2017100067 aktivačné-prac.odev,obuv §54 TKA spol.s.r.o.
119.78 €
2017100068 aktivačné-prac.odev,obuv §52 TKA spol.s.r.o.
191.64 €
170133 ND,oleje,silon,pilníky ECHO s.r.o.
554.40 €
3052017 BOZP Ján Pavlov
59.75 €
722017 antivír. program MYXY,s.r.o.
172.80 €
5 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
542.14 €
3132171105 vývoz TKO Marius Pedersen
1250.25 €
2170144 popl.rekonštr.priepustu pri CBA Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
36.00 €
2172408669 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
7797015648 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
1796950504 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
20.06 €
5796950483 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
47.66 €
2171123202 vodné ihrisko StVPS,a.s.
18.25 €
1797544397 telefónne poplatky OcÚ+CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
682017 tablety ZŠ-nenormat.fin.prostr. MYXY,s.r.o.
528.00 €
672017 počít.služby ZŠ+tlačiareň MYXY,s.r.o.
234.00 €
3017921366 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
402.54 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
7303734270 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
31.00 €
111705963 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.76 €
177250086 vývoz fekálií OcU StVPS,a.s.
71.90 €
177250083 vývoz fekálií StVPS,a.s.
62.94 €
2171120249 vodné ZŠ StVPS,a.s.
11.23 €
2171120248 vodné Dom smútku StVPS,a.s.
1.40 €
2171120247 vodné MŠ StVPS,a.s.
14.04 €
2171120245 vodné OcÚ StVPS,a.s.
37.91 €
1740270 kanc.,čist.potreby OU MEGA VK,s.r.o.
70.03 €
201701 vyhŕň.snehu Španí Laz 2016/17 Alžbeta BAKKER
200.00 €
2016012 zábavné atrakcie MDD Kurta Trade, s.r.o.
400.00 €
84148299 poradca-predpl.2018 Poradca s.r.o.
49.80 €
177250079 vývoz fekálií StVPS,a.s.
124.69 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
81.27 €
510021351 poistenie majetku ZŠ Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
66.39 €
2172403251 kopírka-výstup zo zariadenia KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
27.68 €
70170002 zemné práce PAB-Stav, s.r.o.
270.00 €
0117059 učebné pomôcky ZŠ JUVENIA - EDUCATION, n.o.
85.50 €
0796567132 telefónne poplatky OcÚ+CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
1740253 toner do tlačiarne MŠ MEGA VK,s.r.o.
108.00 €
2017024 vyprac.projektu Bezpeč.obec Centrum prvého kontaktu
400.00 €
21172420 učebné pomôcky ZŠ Aitec, s.r.o.
206.05 €
1642017 učebné pomôcky ZŠ Učebné pomôcky SLOVAKIA, Ing. Halama
340.02 €
3132170859 vývoz TKO Marius Pedersen
550.19 €
2172405156 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
4 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
328.18 €
6815193584 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
33.76 €
170088 aktivačné-krovinorezy ECHO s.r.o.
198.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
6795976302 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
6796039853 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
6795976285 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
48.46 €
1700278 kamenivo Milan Násali ELMOUR
574.79 €
177250070 vývoz fekálií StVPS,a.s.
68.32 €
111704696 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.76 €
17133 silon do krovinorezov VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.
278.40 €
7248860210 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
74.00 €
242017 projektová dokumentácia Ing. Igor Kokavec
204.00 €
3017916567 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
384.53 €
1740214 kanc.,čist.potreby OU MEGA VK,s.r.o.
56.29 €
1740202 kancelárske potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
23.52 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
82.15 €
2017000766 účtovn.služby I.Q 2017 KEO ,s.r.o.
300.00 €
4152017 nerezové komponenty OcU KOVMONT Plus, s.r.o.
1190.40 €
70170001 odhŕňanie snehu PAB-Stav, s.r.o.
304.00 €
1700143 kamenivo Milan Násali ELMOUR
138.55 €
3132170617 vývoz TKO Marius Pedersen
1071.70 €
3 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
550.52 €
2795062791 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
5794998911 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
2172401775 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
177250042 vývoz fekálií StVPS,a.s.
68.32 €
177250038 vývoz fekálií StVPS,a.s.
67.13 €
7794998892 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
44.17 €
111703264 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
19.85 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
7253818648 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
192.00 €
1740174 kanc.,čist.potreby OU MEGA VK,s.r.o.
128.09 €
2172046993 doplatok voda OU StVPS,a.s.
1.51 €
2172030888 preplatok voda Klub StVPS,a.s.
-2.05 €
2172030893 preplatok voda Potraviny StVPS,a.s.
-2.05 €
2172046999 preplatok voda Ihrisko StVPS,a.s.
-2.05 €
2172010620 preplatok voda DS StVPS,a.s.
-2.05 €
2172010619 preplatok voda MŠ StVPS,a.s.
-0.79 €
2172039672 preplatok voda ZŠ StVPS,a.s.
-1.58 €
2172026833 preplatok voda-RD StVPS,a.s.
-1.74 €
5517025051 poistné plnenie Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
176.97 €
3017912459 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
330.46 €
170060 oprava ver.rozhlasu Jaroslav Kristín COMET
82.08 €
1705494 popl.za prevádzku verej.rozhl. SLOVGRAM
38.50 €
216785 MŠ-vých.a vzdel.5 r.detí TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
199.50 €
062017 tlač projekt.dokum.MŠ AM design s.r.o.
250.00 €
OF2017064 Darček.pouk.Deň učiteľov TERMAL DS, s.r.o.
126.00 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
80.40 €
FSK1700287 MŠ-vých.a vzdel.5 r.detí Zábavné učení, s.r.o.
72.20 €
12593711 Obecné noviny na r.2017 INPROST S.R.O.
67.60 €
20170122 klimatizácia-Dom smútku ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
1200.00 €
177250024 vývoz fekálií StVPS,a.s.
67.13 €
1740124 kanc.,čist.potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
133.66 €
1740123 ZŠ-školské pomôcky na II.pol. MEGA VK,s.r.o.
99.60 €
3132170395 vývoz TKO Marius Pedersen
551.83 €
7794622371 telefónne poplatky OcÚ+CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
8794092979 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
7794029716 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
41.41 €
2794029735 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
114/2017 BOZP Ján Pavlov
59.75 €
2 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
432.48 €
1700191 výchovné pomôcky pre 5roč.deti MŠ Zábavné učení, s.r.o.
118.79 €
2162438445 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
2017035 projekt čierne skládky-odmena manaž. MP Profit PB, s.r.o.
360.00 €
111701938 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.76 €
7243828695 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
350.00 €
2171038036 vodné Klub StVPS,a.s.
2.05 €
2171038035 vodné ZŠ StVPS,a.s.
11.41 €
2171038034 vodné Dom smútku StVPS,a.s.
2.05 €
2171038033 vodné MŠ StVPS,a.s.
24.66 €
2171038032 vodné ihrisko StVPS,a.s.
2.05 €
2171038031 vodné Potraviny StVPS,a.s.
2.05 €
2171038030 vodné OcÚ StVPS,a.s.
65.88 €
2017023 externý manažment projekt MŠ MP Profit PB, s.r.o.
600.00 €
177250007 vývoz fekálií StVPS,a.s.
135.44 €
3017908674 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
420.57 €
1740083 kanc.,čist.potreby MEGA VK,s.r.o.
141.89 €
2171105674 autorská odmena hudob.diel SOZA
48.00 €
2171105673 autorská odmena hudob.diel SOZA
20.40 €
2171033055 vodné RD StVPS,a.s.
1.74 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
70.87 €
20170085 ohrievač, predl.káb. MŠ ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
83.00 €
20170086 reprez-folkl.ples ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
233.90 €
2017/087 kontr.hasiac.prístr. NOVHAS Miroslav Jackuliak
290.40 €
1740028 kanc.,čist.potreby MEGA VK,s.r.o.
36.54 €
3132170163 vývoz TKO Marius Pedersen
639.32 €
2162436034 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
0793658570 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
53726684 aktualizácie 2017-poradca Poradca s.r.o.
27.60 €
4793065406 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
0793126208 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
4793065396 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
44.76 €
7268737176 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
371.00 €
1 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
379.57 €
20170068 ŠJ - normy pre MŠ Tlačiareň IRIS, s.r.o.
36.90 €
111700642 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.48 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
1700019 kamenivo Milan Násali ELMOUR
152.59 €
2162434050 prenájom kopírky-výstupy KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
64.24 €
9170000297 aSc agenda MŠ 2017 ASC Applied Software Consultants. s.r.o.
99.00 €
2170022 pluhovanie,posyp ciest Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
10.09 €
5215796030 elektr.energia Klub Stredoslovenská energetika , a.s.
800.46 €
5215800028 elektr.energia TJ Stredoslovenská energetika , a.s.
132.57 €
5215803030 dobropis-energia VO Stredoslovenská energetika , a.s.
-285.12 €
5215801031 dobropis-energia KD Stredoslovenská energetika , a.s.
-613.29 €
5215802044 elektr.energia ZŠ Stredoslovenská energetika , a.s.
27.13 €
5215811037 elektr.energia MŠ Stredoslovenská energetika , a.s.
417.60 €
5090726057 dobropis-energia RD Stredoslovenská energetika , a.s.
-15.14 €
5215814030 dobropis-energia DS Stredoslovenská energetika , a.s.
-174.12 €
00126967 reklamné predmety National Pen reklam.predmety
188.74 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
91.49 €
2017000359 spracovanie dokladov učt. KEO ,s.r.o.
1200.00 €
7323538192 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
383.00 €
0013396965 dobropis-telef.popl.OcU Orange Slovensko,a.s.
-5.28 €
6816421761 poistenie stavby Komunálna poisťovňa
299.12 €
2162431780 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
3016946061 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
384.53 €
7416908737 dobropis - plyn ZŠ SPP,a.s.
-365.59 €
1603638973 predšk.vých.MŠ časopis Slovenská pošta a.s.
10.80 €
5215800027 dobropis-energia šatne TJ Stredoslovenská energetika , a.s.
-28.15 €
4792703893 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
7/17 právne služby-paušál JUDr. Peter Ďurica
50.00 €
3132162592 vývoz TKO Marius Pedersen
1015.82 €
2792172426 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
9792109667 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
18.37 €
6792109653 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
37.48 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
111613074 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
23.88 €
7611465332 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
14.08 €
1640878 kanc.,čist.potreby MEGA VK,s.r.o.
109.42 €
167250377 vývoz fekálií StVPS,a.s.
67.13 €
16691 webstránka OcU wbx, s.r.o.
72.00 €
12 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
387.11 €
0013396965 telefónne popl. OcU Orange Slovensko,a.s.
78.74 €
16399 montáž reprodukt.rozhlasu Jaroslav Kristín COMET
332.82 €
160212 oleje, náhr.diely, silon ECHO s.r.o.
170.32 €
160211 aktivačné ECHO s.r.o.
185.80 €
6809177780 poistenie proti škodám Komunálna poisťovňa
33.19 €
2162429197 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
21709815 výchovné pomôcky pre 5roč.deti MŠ NOMILAND s.r.o.
165.10 €
1640788 čistiace prostriedky MEGA VK,s.r.o.
49.39 €
7791759694 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
1601312 práce na verejnom osvetlení Milan Násali ELMOUR
775.56 €
3132162367 vývoz TKO Marius Pedersen
668.78 €
2016699 servisný popl.geosense 2017 CLEERIO SK, s.r.o.
239.90 €
8791166176 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
11.65 €
9791225016 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
7791166160 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
22.60 €
11 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
563.79 €
2016316 Environmentál.projekt MP Profit PB, s.r.o.
360.00 €
554/2016 BOZP Ján Pavlov
59.75 €
70732691 virtuálna knižnica ZŠ KOMENSKY s.r.o.
39.89 €
2016002263 ročná licencia KEO KEO ,s.r.o.
134.83 €
2016100198 penetrácia,farba na fasádu ZŠ TKA spol.s.r.o.
1444.00 €
7278671110 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
343.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.49 €
111611699 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.48 €
3016941340 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
384.53 €
2161278441 vodné ZŠ StVPS,a.s.
12.64 €
2161278440 vodné Dom smútku StVPS,a.s.
14.04 €
2161278439 vodné MŠ StVPS,a.s.
26.68 €
2161278438 vodné ihrisko StVPS,a.s.
12.64 €
2161278436 vodné OcÚ StVPS,a.s.
51.95 €
22A2016 projektová dokumentácia AM design s.r.o.
1440.00 €
21A2016 projektová dokumentácia AM design s.r.o.
2880.00 €
63357680 poradca podnikateľa Poradca s.r.o.
31.60 €
7610494849 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
21.71 €
37/2016 znalecký posudok Ing.arch.Dana Černíková
200.00 €
1601246 oprava verej. osvetlenia Milan Násali ELMOUR
92.59 €
F110005/16 aktivačné-zateplov.lepidlo M a M & co s.r.o.
103.20 €
20161001863 aktivačné-omietka TKA spol.s.r.o.
110.00 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
75.21 €
09916 servisné práce kotla ZŠ Plyn servis Vrana, s.r.o.
60.00 €
2162425629 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
201601312 žalúzie na okná MŠ B.F.-stav, spol. s r.o.
151.20 €
3332162635 wifi router MŠ VKNET s.r.o.
25.00 €
20161753 potvrdenie Natura 2000 Štátna ochrana prírody SR
52.50 €
6790824758 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
167250335 vývoz fekálií StVPS,a.s.
61.75 €
3132162137 vývoz TKO Marius Pedersen
1035.27 €
0790230290 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
43.93 €
0790292348 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
1790230316 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
6816067184 poistenie PC ZŠ Komunálna poisťovňa
14.33 €
6820175428 poistenie žiakov ZŠ Komunálna poisťovňa
37.39 €
10 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
498.31 €
20160854 konvektory, vysávač MŠ ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
346.44 €
160041 pohrebné služby Chryzantéma s.r.o.
399.44 €
167250330 vývoz fekálií StVPS,a.s.
73.10 €
111610460 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.48 €
2162423556 papier do tlačiarne KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
33.07 €
7318524103 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
291.00 €
10160362 prezentácia obce na portály Peter Jurík - LISA
27.88 €
2016283 Environmentál.projekt MP Profit PB, s.r.o.
600.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
50160036 oprava kontajnera TOMA Company, s.r.o.
660.00 €
7609524728 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
21.71 €
201601298 Plastové okná MŠ B.F.-stav, spol. s r.o.
673.86 €
3016937185 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
366.50 €
14092016 Vlajky EU,OcU IKE, spol. s r.o.
399.79 €
201601082 stolové kalendáre FORZA SLOVAKIA, s.r.o.
158.00 €
201641254 údaje z registra DzN NiSSR
120.00 €
2016100167 aktivačné TKA spol.s.r.o.
185.80 €
4789892968 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
1636 audit za rok 2015 Ing. Ľudovít VICIAN
650.00 €
3132161915 TKO Marius Pedersen
571.58 €
2162422181 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
16173201 predšk.vých.MŠ časopis ARES spol. s.r.o.
10.80 €
8789358219 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
9789296789 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
6789296775 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
43.34 €
167250286 vývoz fekálií StVPS,a.s.
56.36 €
1640646 kanc.,čist.potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
170.26 €
1640645 školské pomôcky ZŠ MEGA VK,s.r.o.
116.20 €
1640614 kanc.,čist.potreby MEGA VK,s.r.o.
162.32 €
9 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
586.36 €
0200353391 UPC ZŠ free SAT - UPC DTH
20.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
7318504437 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
176.00 €
111609238 rohož OcÚ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.48 €
1610090500 RZ Union UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
-36.98 €
7608562378 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
21.71 €
167250278 vývoz fekálií StVPS,a.s.
67.13 €
167250281 vývoz fekálií StVPS,a.s.
60.55 €
3016933144 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
384.53 €
2016/0222 zámočnícke práce Jozef Lavrík LAVOX
9.90 €
1640067438 RZ Dôvera Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
-604.33 €
2016100143 drobný nákup aktivačné TKA spol.s.r.o.
210.50 €
167250268 vývoz fekálií StVPS,a.s.
61.75 €
20160734 chladnička na kuchyne OcU ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
233.20 €
416/2016 BOZP Ján Pavlov
59.75 €
8019082440 ZP Multikára Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
118.13 €
160149 ND a oleje do krovinorezov ECHO s.r.o.
327.10 €
1600060 ozvučenie KD DPnet s.r.o.
150.00 €
21163025 školské pomôcky ZŠ Aitec, s.r.o.
26.40 €
50160027 oprava kontajnera TOMA Company, s.r.o.
714.00 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
75.51 €
1625337117 RZ VšZP VšZP zdravotná poisťovňa, a.s.
57.88 €
201690037 aktualiz.softwaru OK-Soft
176.40 €
3788962113 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
2162418644 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
3132161680 vývoz TKO Marius Pedersen
1117.64 €
5788363875 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
8788426403 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
9788363857 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
43.60 €
6807082809 poistenie majetku ZŠ Komunálna poisťovňa
60.96 €
20160655 cena do tomb.Deň obce ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
225.90 €
1640536 kanc.,čist.potreby MEGA VK,s.r.o.
259.70 €
20160815 drobný nákup E - COM, Ing. Dvorný Eduard
183.00 €
1600907 zhot.príst. cesty cintorín Milan Násali ELMOUR
7429.98 €
160292 doprava účink. Deň obce Štefan Píri, Píri Trans s.r.o.
226.00 €
2016001293 spracovanie dokladov učt. KEO ,s.r.o.
300.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
7238704691 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
57.00 €
2016060 kult.a spoloč.zábav.atrakcie Deň obce Kurta Trade, s.r.o.
400.00 €
07/2016 oprava ozvučenia Domu Smútku,obec.rozhlasu, TJ K-COMET, s.r.o.
1118.00 €
1640508 školské pomôcky MŠ MEGA VK,s.r.o.
313.98 €
167250240 vývoz fekálií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
34.76 €
3016929351 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
366.50 €
7607599759 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
21.71 €
2161201650 vodné ihrisko Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
18.25 €
14/2016 oprava osvetlenia Jozef Živčák
848.00 €
940816 reklamné predmety Deň obce VITEX SK s.r.o.
276.00 €
2161198729 vodné OcÚ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
37.91 €
2161198730 vodné Potraviny Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
1.40 €
2161198731 vodné MŠ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16.85 €
2161198732 vodné Dom smútku Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
7.02 €
2161198733 vodné ZŠ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
4.21 €
2161198734 vodné Klub Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
0.00 €
FSL025/16 dovoz stavebného materiálu PETRO AGRO, s.r.o.
141.96 €
7/2016 oprava strechy Domu smútku IBIS - Halaj Jozef
1841.28 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
75.03 €
5005665697 stavebný materiál EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
100.80 €
0116137 školské pomôcky ZŠ JUVENIA - EDUCATION, n.o.
190.00 €
160030 pohrebné služby Chryzantéma s.r.o.
361.98 €
2162414356 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
20160965 systémový certifikát DISIG, a.s.
103.20 €
167250228 vývoz fekálií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
121.91 €
167250226 vývoz fekálií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
53.09 €
3132161462 vývoz TKO Marius Pedersen
566.26 €
4787433910 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
5.68 €
4787433934 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
8787496207 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
6812207549 poistenie majetku ZŠ Komunálna poisťovňa
23.13 €
6815734395 poistenie ZŠ Komunálna poisťovňa
14.33 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
7303517189 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
27.00 €
50160021 stavebné práce ZŠ TOMA Company, s.r.o.
151.00 €
7606638037 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
21.71 €
3162413301 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
34.43 €
9160002641 školské pomôcky ZŠ ASC Applied Software Consultants. s.r.o.
99.00 €
3016925788 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
402.54 €
2016025 vypracovanie opakov,projektu Centrum prvého kontaktu
50.00 €
1600672 stavebný materiál Milan Násali ELMOUR
342.68 €
167250188 vývoz fekálií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
67.13 €
11160242 ročný poplatok za služby obce.info DATATRADE s.r.o.
58.56 €
8018991886 ZP služ.auto Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
98.00 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
71.68 €
2016100102 pracovný odev TKA spol.s.r.o.
172.80 €
41564329 predplatné Dane, účtovníctvo Poradca s.r.o.
45.00 €
6816421761 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
299.12 €
160038 motorové čerpadlo, náhradné diely ECHO s.r.o.
437.10 €
261749 reklamné predmety Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
44.08 €
2162412071 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
6 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
708.80 €
3132161228 vývoz TKO Marius Pedersen
1194.81 €
1640395 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
103.49 €
16101359 kniha Hont z neba CBS Maľované mapy
291.50 €
3786566975 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
16.61 €
8786506545 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
1786506528 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
43.50 €
349/2016 školenie BOZP Ján Pavlov
86.40 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
7303496256 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
27.00 €
111606055 rohož ZŠ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.48 €
167250162 vývoz fekálií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
55.18 €
5190029470 úrazové poistenie uchádz.o zamestn. Komunálna poisťovňa
19.50 €
7605676077 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
21.71 €
167250148 vývoz fekálií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
55.78 €
84115444 predplatné Poradca Poradca s.r.o.
36.00 €
1162204572 školské pomôcky ZŠ ŠEVT a.s.
52.20 €
0013396965 mobilné telefóny OcÚ Orange Slovensko,a.s.
73.39 €
111605005 rohož ZŠ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
19.51 €
2162408546 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
3132160994 vývoz TKO Marius Pedersen
847.78 €
5785634167 telefónne poplatky MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
5786178770 telefónne poplatky CO Slovak Telekom,a.s
15.59 €
0785572499 telefónne poplatky OcÚ Slovak Telekom,a.s
46.58 €
2785572521 telefónne poplatky ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
286/2016 BOZP Ján Pavlov
59.75 €
5 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
729.22 €
111603883 rohož ZŠ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.48 €
7268571857 zemný plyn ZŠ SPP,a.s.
30.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
2162404246 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
2161117872 vodné StVPS,a.s.
12.64 €
1640314 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
73.07 €
7604710368 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
3016918092 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
323.24 €
2161114203 vodné ZŠ StVPS,a.s.
11.23 €
2161114202 vodné StVPS,a.s.
5.62 €
2161114201 vodné MŠ StVPS,a.s.
37.91 €
2161114200 vodné StVPS,a.s.
43.52 €
2161114977 vodné StVPS,a.s.
2.81 €
160064 záhradná technika ECHO s.r.o.
754.70 €
79/2016 antivírus NOD32 MYXY,s.r.o.
172.80 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
70.75 €
167250107 vývoz fekálií StVPS,a.s.
73.10 €
2016001272 spracovanie dokladov KEO ,s.r.o.
300.00 €
510021351 poistenie hnuteľných vecí Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
66.39 €
2016100063 vnútorné farby TKA spol.s.r.o.
658.00 €
2105202716 poplatok za kotolňu Okresný úrad odbor životného prostredia
55.00 €
2016100052 školské potreby MŠ TKA spol.s.r.o.
44.30 €
2162401900 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
6815193584 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
33.76 €
4 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
704.80 €
3132160769 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
1083.32 €
111602764 rohož ZŠ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.48 €
7784648183 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
44.12 €
8784708084 telefonické služby MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
87846448199 telefonické služby ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
84129423 predplatné Poradca 2017 Poradca s.r.o.
49.80 €
10150483 prezentácia obce na portáli Peter Jurík - LISA
27.88 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
7273533098 plyn ZŠ SPP,a.s.
70.00 €
4/16 montáž dreveného prístrešku ZŠ STOLÁR MS
510.00 €
50160014 zemné práce TOMA Company, s.r.o.
499.20 €
1640246 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
138.25 €
7603750248 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
20160018 izolačné dvojsklo TOLDY BROTHERS, s.r.o.
88.80 €
3016914632 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
323.24 €
2016026 oprava chladiaceho boxu Jaroslav Daníšek
138.58 €
167250075 vývoz fekálií StVPS,a.s.
68.32 €
2162402484 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
55.07 €
1600264 stavebný materiál Milan Násali ELMOUR
547.92 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
92.85 €
280514 vložné za delegáta ZMOVR ZMOVR
100.00 €
710060114 školské potreby ZŠ Aitec, s.r.o.
299.64 €
2016001042 spracovanie dokladov KEO ,s.r.o.
300.00 €
1600197 stavebný materiál Milan Násali ELMOUR
273.04 €
50160013 stavebné práce TOMA Company, s.r.o.
355.20 €
21612980 školské potreby MŠ NOMILAND s.r.o.
508.80 €
1640195 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
42.46 €
8783722786 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
43.91 €
9783777723 telefonické služby MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
1783722800 telefonické služby ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
3132160563 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
585.48 €
167250063 vývoz fekálií StVPS,a.s.
133.66 €
3 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
632.04 €
3016340596 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
228.44 €
21613642 školské potreby MŠ NOMILAND s.r.o.
260.90 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
7602789789 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
7298448512 plyn ZŠ SPP,a.s.
183.00 €
1603141 dosky ZŠ DOS SLOVAKIA s.r.o.
217.57 €
1601735 knihy Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.
186.90 €
160316 projektová dokumentácia Ing. Pavel Ruman
140.00 €
490300680003442016 štrk EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
145.80 €
1605564 poplatok za rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
160100011 spracovanie projektu REDECO s.r.o.
690.00 €
2016000812 spracovanie dokladov KEO ,s.r.o.
300.00 €
160034 materiál na aktivačnú činnosť ECHO s.r.o.
658.01 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
77.23 €
06A2016 projektová dokumentácia AM design s.r.o.
750.00 €
16100488 kniha HONT z neba CBS Maľované mapy
286.00 €
1452016 BOZP Ján Pavlov
59.75 €
2016100033 školské potreby MŠ TKA spol.s.r.o.
33.20 €
5482016 kuchynský robot Ladislav Borbáš
1100.00 €
2016020405 poplatok ZMVOR ZMOVR
60.00 €
2016031001 školské potreby ZŠ Legal Soft, s.r.o.
304.07 €
1640136 kancelárske a čistiace potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
70.55 €
1640135 školské potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
298.80 €
2152440218 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
160012 silon VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.
178.20 €
1292016 strava - voľby Martin Hromek - MH marketing
127.40 €
167250036 vývoz fekálií StVPS,a.s.
127.08 €
3132160348 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
562.31 €
111601728 rohož ZŠ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
19.51 €
0782790298 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
44.66 €
2782790313 telefonické služby ZŠ Slovak Telekom,a.s
20.23 €
8782851586 telefonické služby MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
2 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
688.80 €
7268526978 plyn ZŠ SPP,a.s.
334.00 €
1640099 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
64.42 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
9.95 €
7601829890 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
2161041781 vodné StVPS,a.s.
2.81 €
2161041780 vodné StVPS,a.s.
1.40 €
2161105339 autorská licencia hudobných diel SOZA
48.00 €
2161105340 poplatok za rozhlas SOZA
20.40 €
3016907198 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
158.29 €
20160202 materiál na aktivačnú činnosť E-COM , Ing. Dvorný Eduard
455.00 €
160027 materiál na aktivačnú činnosť ECHO s.r.o.
203.00 €
2161037162 vodné ZŠ StVPS,a.s.
9.83 €
2161037160 vodné StVPS,a.s.
26.68 €
2161037159 vodné StVPS,a.s.
50.54 €
5336132733 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
80.68 €
2152435827 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
2016 členský príspevok ZMOVR
161.50 €
3781868458 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
44.30 €
3132160143 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
1003.85 €
0781931931 telefonické služby MŠ Slovak Telekom,a.s
14.00 €
1781868474 telefonické služby ZŠ Slovak Telekom,a.s
19.99 €
111600724 rohož ZŠ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.20 €
214 vývoz fekálií Mesto Modrý Kameň
33.00 €
0200353380 UPC MŠ free SAT - UPC DTH
10.55 €
1 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
566.06 €
7218581877 plyn ZŠ SPP,a.s.
354.00 €
1640044 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
66.35 €
2016061 servisné poplatky Geosense SK s.r.o.
660.00 €
2016903750 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
310.58 €
1316 obrusy KD HRD Slovakia, s.r.o.
90.00 €
7600871150 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
167250006 vývoz fekálií StVPS,a.s.
55.78 €
2016100007 materiál na aktivačnú činnosť TKA spol.s.r.o.
658.00 €
167250004 vývoz fekálií StVPS,a.s.
62.34 €
20160009 automatická práčka KD ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
479.20 €
20160010 ohrievač MŠ ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
112.90 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
74.51 €
2152434255 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
43.68 €
1162200957 školské potreby MŠ ŠEVT a.s.
8.60 €
7248520760 plyn ZŠ SPP,a.s.
366.00 €
5190026492 úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa
84.50 €
20152433599 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
2016000175 spracovanie dokladov KEO ,s.r.o.
300.00 €
6816421761 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
299.12 €
1540713 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
110.88 €
7510534147 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
11 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
711.10 €
57250445 vývoz fekálií StVPS,a.s.
204.96 €
6300043925 plyn ZŠ SPP,a.s.
273.00 €
12593611 obecné noviny INPROST S.R.O.
67.60 €
232015 oprava osvetlenia Jozef Živčák
162.00 €
222015 elektroinštalačné práce MŠ Jozef Živčák
108.00 €
3059039854 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
310.58 €
57250450 vývoz fekálií StVPS,a.s.
73.10 €
57250448 vývoz fekálií StVPS,a.s.
62.94 €
70732691 školské potreby ZŠ KOMENSKY s.r.o.
39.89 €
500375071 školské potreby MŠ Slovenská pošta a.s.
10.80 €
57250419 vývoz fekálií StVPS,a.s.
69.52 €
2015000011 vystúpenie - Spievanky Kultúrne centrum a múzeum
350.00 €
51602082 školské potreby MŠ NOMILAND s.r.o.
32.54 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
72.76 €
01122/2013 upomienkové predmety JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
424.81 €
21/2015 ozvučenie - Spievanky Greguš Pavel
330.00 €
2152426757 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
1540639 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
68.15 €
3132152006 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
659.66 €
111507770 rohož ZŠ BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.
16.20 €
2015002082 licencia KEO ,s.r.o.
174.11 €
6816067184 poistenie majetku a zodpovednosti ZŠ Komunálna poisťovňa
14.33 €
7779130431 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
34.00 €
8779130423 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
43.56 €
1535 audit obce Ing. Ľudovít VICIAN
650.00 €
10 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
835.46 €
57250381 vývoz fekálií StVPS,a.s.
70.72 €
7208529262 plyn ZŠ SPP,a.s.
232.00 €
20120013 pohrebné služby - Tihányiová Konôpka Vladislav-Chryzantéma
310.56 €
7509573823 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
28.29 €
2015001652 cestovné a dopravné KEO ,s.r.o.
126.72 €
3059035941 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
296.08 €
2152424179 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
24.97 €
5319026558 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
74.51 €
21604852 školské potreby ZŠ NOMILAND s.r.o.
23.70 €
21604230 školské potreby ZŠ NOMILAND s.r.o.
111.70 €
08215 oprava plyn. kotla ZŠ Plyn servis VRANA,s.r.o.
67.72 €
2015100154 školské potreby MŠ TKA spol.s.r.o.
49.80 €
14/2015 oprava strechy - šatne TJ IBIS - Halaj Jozef
2160.00 €
20150804 fotoaparát ZŠ ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
336.00 €
20150803 ohrievač MŠ ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
160.00 €
2152423570 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
7778148170 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
43.56 €
9778148185 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
40.66 €
160/2015 počítač ŠJ MYXY,s.r.o.
142.00 €
111506839 rohož ZŠ BALÁZS školské pomôcky s.r.o.
16.20 €
1540562 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
58.01 €
3132151820 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
1069.24 €
9 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
750.24 €
3059033109 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
323.24 €
7213499941 plyn ZŠ SPP,a.s.
141.00 €
1540551 kancelárske a čistiace potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
205.96 €
1540550 školské potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
298.80 €
57250333 vývoz fekálií StVPS,a.s.
64.14 €
7508618171 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
15.13 €
20150785 sporák KD ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
587.75 €
2015/0039 sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ Domisoft SK s.r.o.
152.95 €
21152575 knihy ZŠ Aitec, s.r.o.
21.10 €
510/2015 BOZP Ján Pavlov
49.79 €
5314773753 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
75.55 €
2015/031 elektrická pec KD Radoslav Kubáň
1200.00 €
1015034 tatranský obklad TOMA Company, s.r.o.
336.00 €
1540529 kancelárske potreby ŠJ MEGA VK,s.r.o.
19.46 €
DP20150058 rohož ZŠ TOLDY BROTHERS, s.r.o.
42.00 €
2777203248 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
34.00 €
9777203234 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
75.78 €
6807082809 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
60.96 €
2152419971 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
3132151600 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
836.59 €
3059029351 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
296.08 €
7308280288 plyn ZŠ SPP,a.s.
45.00 €
1508206 hranoly - zastávka DOS SLOVAKIA s.r.o.
25.76 €
150361 regál do MŠ NÁBYTOK INTERIÉR,s.r.o.
217.60 €
7507656232 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
251201205 vodné StVPS,a.s.
14.04 €
251201207 vodné StVPS,a.s.
9.83 €
251201204 vodné StVPS,a.s.
65.99 €
251201206 vodné StVPS,a.s.
28.08 €
251201208 vodné StVPS,a.s.
5.62 €
1540476 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
121.28 €
384/2015B BOZP Ján Pavlov
59.75 €
5310542022 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
83.20 €
57250268 vývoz fekálií StVPS,a.s.
67.13 €
1152204166 kancelárske potreby ZŠ ŠEVT a.s.
57.36 €
2015100110 materiál na aktivačnú činnosť TKA spol.s.r.o.
431.00 €
6815734395 poistenie majetku a zodpovednosti Komunálna poisťovňa
14.33 €
1152206681 kancelárske potreby ZŠ ŠEVT a.s.
16.87 €
3132151402 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
1049.75 €
2152416652 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
7 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
448.58 €
7273347536 dodávka plynu SPP,a.s.
22.00 €
2776252582 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
34.00 €
1776252576 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
75.46 €
57250234 vývoz fekálií StVPS,a.s.
53.09 €
1540422 kancelárske a čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
144.26 €
3059025769 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
384.53 €
57250231 vývoz fekálií StVPS,a.s.
49.20 €
7506690755 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
2152414202 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
32.92 €
1015025 dovoz dreva TOMA Company, s.r.o.
50.00 €
11150965 služby obce DATATRADE s.r.o.
58.56 €
57250215 vývoz fekálií StVPS,a.s.
67.13 €
2152412462 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
2015020 vypracovanie projektu Centrum prvého kontaktu
600.00 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
85.55 €
8018991886 zákonná poistka na služ. auto Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
93.33 €
1507125 hranoly - zastávka DOS SLOVAKIA s.r.o.
194.54 €
2015100091 materiál na aktivačnú činnosť TKA spol.s.r.o.
431.00 €
16/2015 vypracovanie znaleckého posudku D-ARCH
200.00 €
2015/027 vypracovanie projektu Cobra Bauart s.r.o.
500.00 €
6816421761 poistenie majetku a zodpovednosti Komunálna poisťovňa
299.12 €
2015001 strecha ZŠ ASBI spo.s.r.o.
3750.00 €
7775300038 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
34.00 €
5775300023 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
54.74 €
3132151175 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
757.23 €
9150002103 kancelárske potreby ZŠ ASC,s.r.o.
63.00 €
20150141 riady do požičovne Róbert Otiepka LURO
149.26 €
113/2015 monitor MYXY,s.r.o.
114.00 €
542015 dopravné - autobus ZŠ CLARIS TRAVEL
325.32 €
6/2015 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
626.69 €
0115180 knihy ZŠ JUVENIA-EDUCATION, n.o.
132.00 €
7263354455 plyn ZŠ SPP,a.s.
22.00 €
7505726108 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
1540353 čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
39.28 €
3059021972 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
503.50 €
57250197 vodné StVPS,a.s.
65.33 €
1500558 stavebný materiál Milan Násali ELMOUR
348.65 €
150068 náhradné diely ECHO s.r.o.
431.00 €
160088 školské potreby MŠ EDUCAPLAY, s.r.o.
14.00 €
160087 školské potreby MŠ EDUCAPLAY, s.r.o.
118.00 €
160112 školské potreby MŠ EDUCAPLAY, s.r.o.
126.00 €
2015100069 pracovný odev TKA spol.s.r.o.
56.65 €
15/0165 školské potreby MŠ CBS Maľované mapy
179.00 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
120.22 €
110005/15 stavebný materiál MaM spol s.r.o.
467.50 €
2152409749 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
20150440 šporák MŠ ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
324.60 €
20150439 olejový radiátor Dom smútku ELEKTRO ZOLO, spol. s.r.o.
136.00 €
00573/2015 upomienkové predmety JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
239.54 €
3132150947 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
1045.23 €
3774350038 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
34.00 €
8774350019 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
44.36 €
5/2015 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
642.12 €
98/2015 antivirus MYXY,s.r.o.
182.59 €
251121648 vodné StVPS,a.s.
12.64 €
1540278 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
208.54 €
51/15 stavebný materiál Ing. Zapletal Alojz - IZONA
381.18 €
7298255903 plyn ZŠ SPP,a.s.
24.00 €
57250148 vývoz fekálií StVPS,a.s.
70.72 €
7504755670 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
251113816 vodné StVPS,a.s.
39.31 €
251113820 vodné StVPS,a.s.
11.23 €
251113818 vodné StVPS,a.s.
28.08 €
3059018177 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
481.86 €
20150509 vŕtačka E-COM , Ing. Dvorný Eduard
217.70 €
1540028 monterky - aktivačné STEEL Shoes&Boots
270.00 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
77.16 €
6815193584 poistenie majetku a zodpovednosti Komunálna poisťovňa
33.76 €
510021351 poistné - počítače ZŠ Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
66.39 €
0009 vypracovanie žiadosti Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu
100.00 €
3132150731 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
860.85 €
6773396564 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
34.00 €
11/2015 projektová dokumentácia PROT&TARCH - Ing.arch. Žofia Tóthová
600.00 €
1015014 dovoz reziva TOMA Company, s.r.o.
116.00 €
2015000936 služby KEO KEO ,s.r.o.
63.36 €
7773396549 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
54.92 €
2152406400 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
7283270820 plyn ZŠ SPP,a.s.
56.00 €
4/2015 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
699.69 €
20150026 normy ŠJ Tlačiareň IRIS, s.r.o.
31.90 €
57250094 vývoz fekálií StVPS,a.s.
70.72 €
3059014719 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
416.98 €
151010 doplnenie webovej stránky webexmedia
14.40 €
052015 dopravné - autobus CLARIS TRAVEL
247.00 €
7503779285 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
02/2015 fotenie obce 3D-VIRTUALTOURS Alžbeta Kišová
150.00 €
2152403999 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
29.76 €
150028 krovinorez - aktivačné ECHO s.r.o.
487.70 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
85.96 €
2015039 rezivo Drevotrade VK,s.r.o.
897.60 €
2152403347 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
1772415795 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
57.29 €
6772415817 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
35.17 €
3132150550 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
538.55 €
3/2015 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
876.49 €
1540171 školské potreby MŠ MEGA VK,s.r.o.
33.10 €
3059011950 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
438.60 €
151403 knihy Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.
198.00 €
7263292873 dodávka plynu SPP,a.s.
146.00 €
7502816290 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
03315 oprava plyn. kotla ZŠ Plyn servis VRANA,s.r.o.
46.40 €
2015100022 školské potreby MŠ TKA spol.s.r.o.
33.20 €
1505624 zvukové záznamy SLOVGRAM
33.50 €
1501066 plakety - deň učiteľov VICTORIA AG ART, s.r.o.
36.00 €
1500123 oprava ver.osvetlenia Milan Násali ELMOUR
394.80 €
151121 kuka nádoby MEVA-SK
525.60 €
57250049 vývoz fekálií StVPS,a.s.
61.15 €
15013 žacie lanko VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.
178.20 €
5289751863 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
82.63 €
2142437118 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
1540140 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
38.59 €
151023 knihy Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.
148.50 €
150009 zváračka - aktivačné ECHO s.r.o.
318.05 €
2 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
665.87 €
7771460783 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
45.83 €
1771460796 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
36.19 €
1782015 bezpečno technická služba Ján Pavlov
59.75 €
1562015 školenie BOZP Ján Pavlov
140.40 €
3132150358 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
1078.07 €
1500068 drvený asfalt Milan Násali ELMOUR
103.22 €
251046541 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16.85 €
251043684 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
9.83 €
251043682 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
56.16 €
251043686 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
9.83 €
2151106608 rozhlasové služby SOZA
48.00 €
2151106607 rozhlasové služby SOZA
20.40 €
1540130 školské potreby ZŠ MEGA VK,s.r.o.
265.60 €
1540129 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
89.29 €
5190017611 poistné - úrazové Komunálna poisťovňa
29.25 €
3059008130 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
481.86 €
7268276223 plyn ZŠ SPP,a.s.
266.00 €
0115044 školské potreby ZŠ Aitec, s.r.o.
101.64 €
40150021 školské potreby ZŠ Aitec, s.r.o.
312.07 €
7501849126 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
2142433980 prenájom kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
2142223924 inštalácia kopírky KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
123.35 €
5285669144 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
82.43 €
3059004513 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
366.50 €
3132150155 vývoz a uloženie komunálneho odpadu Marius Pedersen
586.00 €
11150137 almanach obce DATATRADE s.r.o.
28.60 €
1 potraviny ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
563.56 €
6770487081 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
43.68 €
0770487094 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
37.30 €
4314500001 mzdy Mesto Modrý Kameň
130.08 €
7258248197 plyn ZŠ SPP,a.s.
283.00 €
1540026 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
61.94 €
2015000628 služby KEO KEO ,s.r.o.
92.76 €
7500829271 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
21.71 €
7253256477 plyn ZŠ SPP,a.s.
291.00 €
5190016406 poistné - úrazové Komunálna poisťovňa
55.25 €
57250013 vývoz fekálií Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
69.52 €
022015 elektroinštalačné práce MŠ Jozef Živčák
286.00 €
5281601754 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
79.09 €
22015 znalecký posudok Ing. Igor Kokavec
201.82 €
3059000466 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
366.50 €
013/14 rekonštrukcia a revízia bleskozvodov JEEL.EU s.r.o.
576.41 €
16A2014 projektová dokumentácia na stavbu AM design s.r.o.
2000.00 €
4315400016 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
121.95 €
110015/14 materiál - aktivačné práce MaM spol s.r.o.
223.88 €
3049022738 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
365.30 €
2140458 materiál - aktivačné práce PRP,s.r.o
257.64 €
4020140045 odvoz fekálií Obec Čebovce
135.00 €
5258028141 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
101.97 €
1400592 stavebný materiál Milan Násali ELMOUR
633.67 €
20140269 ročný poplatok za služby obce.info DATATRADE s.r.o.
48.00 €
4020140043 odvoz fekálií Obec Čebovce
90.00 €
1142205489 školské potreby ZŠ ŠEVT a.s.
75.36 €
5763625480 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
52.27 €
0763625461 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
64.63 €
3132141106 vývoz smetí Marius Pedersen
658.57 €
6 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
640.56 €
4310400011 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
162.60 €
7288089709 dodávka plynu SPP,a.s.
36.00 €
3049020446 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
360.14 €
1440342 kancelárske potreby + čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
68.41 €
2014100056 materiál - aktivačné práce TKA spol.s.r.o.
380.80 €
2302014 bezpečnotechnická služba Ján Pavlov
59.75 €
5254366602 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
166.23 €
162014 cestovné a dopravné náklady CLARIS TRAVEL
310.44 €
5762615518 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
50.70 €
0762615506 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
65.30 €
3132140909 vývoz smetí Marius Pedersen
979.47 €
1259341 obecné noviny INPROST S.R.O.
15.60 €
5 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
664.79 €
7293041385 dodávka plynu SPP,a.s.
40.00 €
241042301 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
49.69 €
241042303 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
35.89 €
241042302 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
23.47 €
241042304 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
2.76 €
241042305 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
26.23 €
4319400009 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
121.95 €
3049016680 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
344.70 €
510021351 poistka - počítače ZŠ Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
66.39 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
102.53 €
140034 materiál - aktivačné práce ECHO s.r.o.
899.00 €
4 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
642.07 €
3132140712 vývoz smetí Marius Pedersen
480.99 €
0020141953 cestovné a dopravné náklady KEO ,s.r.o.
33.96 €
0761608129 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
32.53 €
4761608118 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
64.31 €
141269 knihy Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.
495.00 €
4317400001 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
162.60 €
14/0572 školské potreby ZŠ Pro Solutions,s.r.o.
100.90 €
3049013177 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
314.40 €
1440205 kancelárske potreby + čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
85.66 €
20140413 materiál - aktivačné práce E-COM , Ing. Dvorný Eduard
288.45 €
2014100031 materiál - aktivačné práce TKA spol.s.r.o.
510.00 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
114.58 €
1406471 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz. SLOVGRAM
33.50 €
3 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
669.76 €
321450218 školské potreby MŠ Aladin s.r.o.
42.00 €
321450217 školské potreby MŠ Aladin s.r.o.
108.00 €
4760607567 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
37.03 €
1760607546 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
63.94 €
7268025348 dodávka plynu SPP,a.s.
236.00 €
3132140509 vývoz smetí Marius Pedersen
1364.64 €
140020 materiál - aktivačné práce ECHO s.r.o.
465.49 €
89936164 kancelárske potreby + čistiace potreby Poradca s.r.o.
11.70 €
3049010273 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
314.40 €
10/2014 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
121.95 €
140016 materiál - aktivačné práce ECHO s.r.o.
594.49 €
2014100016 školské potreby MŠ TKA spol.s.r.o.
66.40 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
101.65 €
100/2014 školenie OBP - aktivačná činnosť Ján Pavlov
204.00 €
1440131 školské potreby MEGA VK,s.r.o.
365.20 €
2014000456 účtovníctvo-keo KEO ,s.r.o.
59.88 €
66/2014 bezpečnotechnická služba Ján Pavlov
59.75 €
3132140342 vývoz smetí Marius Pedersen
513.39 €
1440095 čistiac potreby MEGA VK,s.r.o.
120.82 €
2/2014 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
528.49 €
2141106785 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz. SOZA
20.40 €
3759614115 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
63.04 €
1759614131 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
33.92 €
1403103 oprava PC - MŠ PROCOMP s.r.o.
150.00 €
1403102 školské potreby ZŠ PROCOMP s.r.o.
465.00 €
240214108 vodné StVPS,a.s.
42.71 €
240214110 vodné StVPS,a.s.
27.53 €
5190009640 poistka Komunálna poisťovňa
55.25 €
7263007912 dodávka plynu SPP,a.s.
432.00 €
240212541 vodné StVPS,a.s.
10.80 €
240212550 vodné StVPS,a.s.
50.71 €
240212551 vodné StVPS,a.s.
5.44 €
3049006918 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
329.26 €
201417185 informačné služby SIMS a.s.
79.20 €
6/2014 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
121.95 €
6806548857 poistka Komunálna poisťovňa
482.13 €
5239192013 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
124.69 €
0020140790 účtovníctvo-keo KEO ,s.r.o.
122.16 €
3132140163 vývoz smetí Marius Pedersen
999.87 €
2014014 silon do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.
174.00 €
2758623201 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
36.13 €
8758623188 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
76.49 €
1/2014 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
606.23 €
7252996428 dodávka plynu SPP,a.s.
458.00 €
1440024 kancelárske potreby + čistiace potreby MEGA VK,s.r.o.
32.60 €
22014 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
121.95 €
3049003508 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
314.40 €
5235476009 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
117.58 €
7237984243 dodávka plynu SPP,a.s.
472.00 €
1756664971 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
64.96 €
6756664990 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
40.64 €
21132370 školské potreby ZŠ Aitec, s.r.o.
67.20 €
231319624 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16.08 €
300375071 časopis MŠ Slovenská pošta a.s.
10.80 €
1312104 notebook ZŠ PROCOMP s.r.o.
342.00 €
12593411 obecné noviny 2014 INPROST S.R.O.
52.00 €
1340770 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
51.88 €
10130602 informačný portál - prezentácia Peter Jurík - LISA
27.88 €
1340689 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
44.45 €
20130035 tonery ZŠ DPnet s.r.o.
264.42 €
3132131417 vývoz smetí Marius Pedersen
1018.75 €
7272925791 dodávka plynu SPP,a.s.
443.00 €
3039034817 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
298.86 €
70732691 virtuálna knižnica ZŠ KOMENSKY s.r.o.
39.89 €
5228044680 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
98.37 €
130408 botník ZŠ NÁBYTOK INTERIÉR,s.r.o.
75.00 €
232013 oprava el. sporáku ŠJ Jozef Fekiač ELEKTROSLUŽBA
124.60 €
7311614564 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
10 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
533.84 €
2756556174 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
42.36 €
7755688653 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
67.60 €
7297873397 dodávka plynu SPP,a.s.
376.00 €
3039031921 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
314.40 €
762013 deratizačné práce MŠ Milan Vincent -deratizácia
50.00 €
10013 plynárenské práce ZŠ Plyn servis VRANA,s.r.o.
63.60 €
5224339059 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
92.85 €
2013100153 materiál - aktivačné práce TKA spol.s.r.o.
185.00 €
2013100149 školské potreby MŠ TKA spol.s.r.o.
83.00 €
7310404302 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
0754701222 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
56.64 €
1340644 školské potreby MEGA VK,s.r.o.
230.90 €
1340643 školské potreby MEGA VK,s.r.o.
215.80 €
3132131587 vývoz smetí Marius Pedersen
441.78 €
9 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
692.56 €
131543 webová stránka webexmedia
180.00 €
2754706328 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
68.54 €
10130108 počítač OcÚ MYXY,s.r.o.
400.00 €
0200353391 UPC free SAT - UPC DTH
20.00 €
7292861347 dodávka plynu SPP,a.s.
228.00 €
3039028529 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
360.14 €
130060 materiál - aktivačné práce ECHO s.r.o.
212.02 €
5220746690 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
91.97 €
9130002973 počítačový program ZŠ ASC,s.r.o.
63.00 €
339/2013 BOZP Ján Pavlov
59.75 €
4130164 oprava ciest Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
828.00 €
4130178 oprava ciest Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
828.00 €
1132209217 školské potreby ŠEVT a.s.
6.16 €
1132209667 školské potreby ŠEVT a.s.
11.30 €
7309225875 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
19713 služby na verejnom osvetlení NEONPLUS s.r.o.
264.24 €
231289954 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
41.54 €
231288762 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5.36 €
4753744956 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
29.00 €
9753749200 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
93.59 €
201308 zatepľovanie ZŠ KOSS .s.r.o.
2052.00 €
6807082809 poistka Komunálna poisťovňa
60.96 €
7267863503 dodávka plynu SPP,a.s.
73.00 €
231282901 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5.36 €
231282897 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
10.73 €
231282894 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
21.44 €
231282893 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
4.02 €
231282940 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
2.68 €
3039025548 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
372.52 €
2013100116 maliarske potreby TKA spol.s.r.o.
212.00 €
6806548857 poistka Komunálna poisťovňa
482.13 €
1340530 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
147.52 €
1340531 čistiac potreby MEGA VK,s.r.o.
78.31 €
131794 knihy Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.
61.99 €
20130033 verejné osvetlenie Seko
77.00 €
33/2013 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
105.69 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
91.97 €
7308042759 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
5100001593 dodávka plynu SPP,a.s.
5.92 €
3132131228 vývoz smetí Marius Pedersen
498.52 €
6812207549 poistka Komunálna poisťovňa
23.13 €
7752791873 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
104.53 €
0020132303 účtovníctvo-keo KEO ,s.r.o.
36.70 €
8752787680 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
36.48 €
29/2013 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
113.82 €
0020130368 poč.program KEO ,s.r.o.
54.90 €
5100001593 dodávka plynu SPP,a.s.
36.00 €
30390228000 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
264.67 €
91300290 služba DATATRADE s.r.o.
48.00 €
2132207324 kancelárske potreby ŠEVT a.s.
29.28 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
93.00 €
130042 pracovné náradie ECHO s.r.o.
238.50 €
7306870677 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
3132131049 vývoz smetí Marius Pedersen
894.49 €
2013100089 stavebný mat. TKA spol.s.r.o.
250.00 €
1751805759 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
51.73 €
3751808819 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
63.11 €
1340367 tonery MEGA VK,s.r.o.
44.46 €
502013 doprava CLARIS TRAVEL
396.90 €
13/0686 Ochranná sieť webexmedia
355.00 €
7222847197 dodávka plynu SPP,a.s.
36.00 €
3039019521 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
277.10 €
FV1300381 kamenivo - betónovanie lavičiek Milan Násali ELMOUR
254.16 €
130033 kosačka ECHO s.r.o.
1450.00 €
25/2013 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
113.82 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
93.05 €
34/2013 dodanie a montáž plastových okien NATRIX
1599.61 €
226/2013 bezpečnotechnická služba Ján Pavlov
59.75 €
7305713686 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
3132130888 vývoz smetí Marius Pedersen
490.61 €
5 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
741.22 €
3750860676 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
39.35 €
5750865026 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
58.84 €
231248926 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
2.83 €
231248927 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
28.14 €
231248929 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
30.83 €
231248932 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29.48 €
231248936 vodné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
10.73 €
2013056 rezivo Drevotrade VK,s.r.o.
221.50 €
7297760058 dodávka plynu SPP,a.s.
38.00 €
1340334 kancelárske potreby MEGA VK,s.r.o.
144.88 €
3039016482 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
314.40 €
201390043 licencia OK-Soft
176.40 €
20130012 plastové okná , dvere PERLA PLAST
582.06 €
0013396965 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
92.73 €
2013231 struna do kosačky a krovinorezu VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.
174.00 €
21/2013 Spacovanie miezd Mesto Modrý Kameň
113.82 €
510021351 poistka-počítače Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
66.39 €
7304572870 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
13/0510 čkolské potrby Pro Solutions,s.r.o.
200.00 €
183/2013 bezpečnotechnická služba Ján Pavlov
120.00 €
0020131969 účtovníctvo-keo KEO ,s.r.o.
33.96 €
1325107413 úrazové poistenie uch.o zam Komunálna poisťovňa
32.50 €
3132130712 vývoz smetí Marius Pedersen
1024.29 €
4 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
654.72 €
5749897476 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
32.57 €
5749901795 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
57.65 €
3039013116 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
329.26 €
17/2013 Spacovanie miezd Mesto Modrý Kameň
105.69 €
1306199 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz. Slovak Telekom,a.s
33.50 €
2013/009 Odhrnanie snehu AGROPODNIKETEĽ Pavel Mojžiš
40.00 €
5202393352 telefonické služby Orange Slovensko,a.s.
92.62 €
VF130029 stavebný materiál - ZŠ A-SPEKRUM,s.r.o.
4200.00 €
7303450963 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
10.08 €
3132130486 vývoz smetí Marius Pedersen
675.87 €
3 potraviny - ŠJ Ďurova Mária Rozličný tovar
542.17 €
9748910415 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
31.09 €
5748914886 telefonické služby Slovak Telekom,a.s
91.42 €
7292724240 dodávka plynu SPP,a.s.
251.00 €
11/2013 spracovanie miezd Mesto Modrý Kameň
121.95 €
3039009751 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,apol.s.r.o.
329.26 €
73/2013 bezpečnotechnická služba Ján Pavlov
59.75 €

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - rok 2013

PDF fkt . č. 1
PDF fkt.č.2
PDF fkt.č.3
PDF fkt.č.4
PDF fkt.č.5
PDF fkt.č.6
PDF fkt.č.7
PDF fkt.č.8
PDF fkt.č.9
PDF fkt.č.10
PDF fkt.č.11
PDF fkt.č.12
PDF fkt.č.13
PDF fkt.č.14
PDF fkt.č.15
PDF fkt.č.16
PDF fkt.č.17
PDF fkt.č.18
PDF fkt.č.19
PDF fkt.č.20
PDF fkt.č.21
PDF fkt.č.22
PDF fkt.č.23
PDF fkt.č.24
PDF fkt.č.25
PDF fkt.č.27
PDF fkt.č.28
PDF fkt.č.29
PDF fkt.č.30
PDF fkt.č.31
PDF fkt.č.32
PDF fkt.č.33
PDF fkt.č.34
PDF fkt.č.35
PDF fkt.č.36
PDF fkt.č.37
PDF fkt.č.38
PDF fkt.č.39
PDF fkt.č.40
PDF fkt.č.41
PDF fkt.č.42
PDF fkt.č.43
PDF fkt.č.44
PDF fkt.č.45
PDF fkt.č.46
PDF fkt.č.47
PDF fkt.č.48
PDF fkt.č.49
PDF fkt.č.50
PDF faktúra 51-80
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
jpg 1-2011
jpg 2-2011
jpg 3-2011
jpg 5-2011
jpg 6-2011
jpg 7-2011
jpg 8-2011
jpg 9-2011
jpg 10-2011
jpg 11-2011
jpg 12-2011
jpg 13-2011
jpg 14-2001
jpg 15-2011
jpg 16-2011
jpg 17-2011
jpg 18-2011
jpg 19-2011
jpg 20-2011
jpg 22-2011
jpg 24-2011
jpg 25-2011
jpg 26-2011
jpg 27-2011
jpg 30-2011
jpg 32-2011
jpg 35-2011
jpg 36-2011
jpg 37-2011
jpg 40-2011
jpg 4-2011
jpg 21-2011
jpg 23-2011
jpg 28-2011
jpg 29-2011
jpg 31-2011
jpg 33-2011
jpg 38-2011
jpg 39-2011
jpg 34-2011
jpg 41-2011
jpg 42-2011
jpg 43-2011
jpg 44-2011
jpg 45-2011
jpg 46-2011
jpg 47-2011
jpg 48-2011
jpg 49-2011
jpg 50-2011
jpg 51-2011
jpg 52-2011
jpg 53-2011
jpg 54-2011
jpg 55-2011
jpg 56-2011
jpg 57-2011
jpg 58-2011
jpg 59-2011
jpg 60-2011
jpg 61-2011
jpg 62-2011
jpg 63-2011
jpg 64-2011
jpg 65-2011
jpg 66-2011
jpg 67-2011
jpg 68-2011
jpg 69-2011
jpg 70-2011
jpg 71-2011
jpg 73-2011
jpg 72-2011
jpg 74-2011
jpg 75-2011
jpg 76-2011
jpg 77-2011
jpg 78-2011
jpg 79-2011
jpg 80-2011
jpg 81-2011
jpg 82-2011
jpg 83-2011
jpg 84-2011
jpg 85-2011
pdf posuvná brána na OcÚ
pdf ZŠ - plynový kotol
pdf Faktúry-2012
pdf Faktúry 2012
pdf Faktúry
pdf Faktúry 81-92
pdf Faktúry-93,94,95,96
jpeg Faktúry 97-115
jpeg 98
jpeg 99
jpeg 100
jpeg 102
jpeg 103
jpeg 104
jpeg 106
jpeg 107
jpeg 108
jpeg 109
jpeg 110
jpeg 111
jpeg 112
jpeg 113
jpeg 114
jpeg 115
pdf Faktúry,101,105
pdf Faktúry 116-140
pdf Faktúry 141-180
PDF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
PDF Faktúry 2012
PDF Faktúry 2012
PDF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
PDF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
TIF Faktúry 2012
PDF Faktúry 2012
PDF faktúry 2012
PDF Faktúra
PDF faktúry 2012