• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Dotazník

Dobrý deň, vážení spoluobčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu Hontiansko - Novohradské partnerstvo a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj.  Ide o princíp „zdola nahor“. Kedy vy občania sa sami rozhodnete, ktoré projekty podporíte. Veď kto už pozná región lepšie ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú? 
Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo (MAS Hontiansko - Novohradské partnerstvo) je verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom má svoje zastúpenie podnikateľský sektor, verejná správa a občiansky a neziskový sektor. Svoje aktivity vyvíja na území vymedzenom členskými obcami (Bzovík, Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Drienovo, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovník, Kozí Vrbovok, Lackov, Litava, Selce, Senohrad, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Dačov Lom, Dolné Plachtince, Horné Plachtince, Modrý Kameň, Príbelce, Stredné Plachtince, Sucháň). 

Kliknutím na nižšie uvedený link otvoríte online dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/1r9xTzyEigYSqyxZncvRY8gc3YlND7v0SUoy5bF8Drs4/viewform

Zoznam aktualít

Deň obce Stredné Plachtince
Turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise
Rozpočet obce 2017
PROGRAM ROZVOJA MIKROREGIÓNU VÝCHODNÝ HONT NA ROKY 2014 - 2020
Tlačivá na stiahnutie
Obecný úrad Stredné Plachtince pre občanov sprístupňuje vybrané tlačivá.
Zber triedených zložiek odpadu od 1.7.2016
Geoportál - Obec Stredné Plachtince
Rozpis vývozu komunálneho odpadu na rok 2016
Dotazník
Virtuálna prehliadka obce 3D
http://tour.virtualtours3d.sk/stredneplachtince

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: