•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Materská škola

KONTAKT: 047/4887207

e-mail: kvetkah23@gmail.com (riaditeľka MŠ)

Zápis detí do MŠ šk.rok 2021/2022

 06.04.2021

Riaditeľstvo MŠ Stredné Plachtince, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí: 3.5.2021 – 31.5.2021 v pracovných dňoch, v čase prevádzky Materskej školy

Miesto konania zápisu: Materská škola „Sovičky“ Stredné Plachtince

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
 4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

                                                                          Iveta Gáliková, poverená riaditeľka MŠ

Žiadosť_o prijatie do_MŠ.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu