•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Materská škola

Informácie o MŠ pre školský rok 2015/2016

 13.07.2015

 • Vyučovacím jazykom v MŠ je štátny jazyk Slovenskej republiky.
 • Prevádzka MŠ je celodenná: 06.45 – 15.30 hod.
 • Naša MŠ bola na žiadosť obce zriadená v roku 1980 a má kapacitu 20 detí.  Jednotriedna MŠ sídli v budove obecného úradu.
 • Interiér tvorí jedna trieda a jedna herňa, ktorá slúži aj na cvičenie či spanie, šatňa detí, sociálne zariadenie, jedáleň.
 • Exteriér disponuje priestrannou školskou záhradou so zeleňou, ktorá je v súčasnej dobe vybavená drevenou preliezačkou a pieskoviskom./projektovou činnosťou zveľadíme objekt školy/.
 • Stravovanie zabezpečuje priamo kuchyňa MŠ, odkiaľ sa denne rozvážajú obedy do ZŠ.
 • Do MŠ dochádzajú aj deti  mesta Veľký Krtíš ,obce Horné Plachtince.
 • Pre šk. rok 2015/2016 máme zapísaných ... detí vo veku od 3 do 6. rokov, z toho ... detí z ... , ... z ..../len vo výnimočných prípadoch 2 ročné dieťa/
 • Edukačná činnosť MŠ bude okrem aktivít spočívať predovšetkým v adaptácii malých detí na kolektív v MŠ, v utváraní základných hygienických návykov a v precvičovanie prvkov sebaobsluhy. So staršími deťmi chceme realizovať projekt ... zameraný na ...
 • MŠ bude vytvárať nosný priestor na postupné dosahovanie vzdelávacích štandardov ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe ISCED-0 pre materské školy.
 • Naším cieľom je odovzdávať a sprostredkovávať deťom životné skúsenosti v prirodzenom prostredí, založenom na princípe uspokojovania individuálnych potrieb a záujmov, podporovaní rozvojového potenciálu detí.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu