•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.stredneplachtince.sk spravuje Obec Stredné Plachtince je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Stredné Plachtince

Adresa:
Obecný úrad Stredné Plachtince
Stredné Plachtince 110
991 24 Dolné Plachtince

IČO: 00319571

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hont
Počet obyvateľov: 607
Rozloha: 2 088 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1489

Všeobecné informácie: stredneplachtince.obec@gmail.com
Podateľňa: stredneplachtince.obec@gmail.com
Starosta: Ľubo Mackov, e-mail: stredneplachtince.obec@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: stredneplachtince.obec@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 474 830 301+421 908 808 314

E-mail: stredneplachtince.obec@gmail.com

Kompetencie:
Obec Stredné Plachtince je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Stredné Plachtince je zriadený na spoločnom úrade v: Modrom Kameni

Bankové údaje obce:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Najbližšia pobočka:  Pobočka Veľký Krtíš, SNP 10, 990 01  Veľký Krtíš
IBAN: SK41 5600 0000 0060 4793 8001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu