SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie - skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva. Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Všetky VZN sú zverejnené vo formáte PDF.