SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Infozákon

MIESTO, ČAS A SPÔSOB, AKÝM MOŽNO ZÍSKAŤ INFORMÁCIE

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

PÍSOMNOU FORMOU

Poštou alebo osobne na Sekretariáte starostu obce Stredné Plachtince - podateľňa, v úradných hodinách.

Obec Stredné Plachtince
č. 110, 991 24 Dolné Plachtince

Úradné hodiny

Pondelok 
8:00 - 12:00 
12:20 - 16:00
Utorok
8:00 - 12:00
12:20 - 16:00
Streda
8:00 - 12:00
12:20 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
12:20 - 16:00
Piatok
8:00 - 12:00
12:20 - 16:00

ÚSTNOU FORMOU

Na Sekretariáte starostu obce Stredné Plachtince - podateľňa, v úradných hodinách, kde príslušný zamestnanec ju spíše na tlačive o prijatí ústnej žiadosti a zaeviduje ju v podateľni.

FAXOM alebo ELEKTRONICKOU POŠTOU

Faxové číslo: +421 47 483 03 01
E-mailová adresa: sekretariat@stredneplachtince.sk