•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Základná škola

Základná škola Stredné Plachtince je málotriedna - dvojtriedna.

Na málotriedne základné školy sú kladené rovnaké požiadavky spoločenských zmien ako na plnoorganizované školy a preto sa  zamestnanci týchto škôl snažia vzdelávať a vychovávať svojich žiakov rovnako kvalitne ako v plnoorganizovaných školách. Dôkazom ich snaženia sú aj výsledky našich žiakov.

Základnú školu v Stredných Plachtinciach navštevujú žiaci z obcí  Stredné,Dolné  a Horné Plachtince. Väčšina žiakov  našej školy sú žiaci rómskeho  pôvodu.  Aj keď títo žiaci pochádzajú  z málopodnetného rodinného prostredia, niektorí z nich patria k najlepším žiakom  školy a dosahujú veľmi dobré výsledky vo svojom ročníku.

Základná škola v Stredných Plachtniciach sa snaží zabezpečiť hladký prechod detí z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie a pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupine. Našim princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a snažiť sa, aby každý žiak v škole zažil úspech.

Základná škola Stredné Plachtince poskytuje primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného (štvrtého) ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.

Kontakt

Základná škola Stredné Plachtince
Stredné Plachtince 33
991 24 Dolné Plachtince

E-mail: zs.strplachtince@post.sk
Telefón: 047/4887201
Web: https://zsstredneplachtince.edupage.org/

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu