•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Návratná finančná výpomoc obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Ministerstvo financií SR
10834.00 €
Vykonanie účtovnej uzávierky Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Ing. Ľudovít VICIAN
0.00 €
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: A.CH.UCTO s.r.o.
0.00 €
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Stredné Plachtince Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: K-COMET, s.r.o.
22483.44 €
Rekonštrukcia verejných studní v obci Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: FREUS s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia verejných studní v obci Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: FREUS s.r.o.
0.00 €
Čistenie odpadových vôd Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: HALDOP s.r.o.
0.00 €
Kúpa motorového vozidla Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Pavel Španiel
500.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Mgr. Zlatica Belinová
Dod.: Obec Stredné Plachtince
9500.00 €
Oprava a modernizácia sociálnych zariadení v budove Obecného úradu Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: FREUS s.r.o.
12207.48 €
Dodávanie tovaru mäsa a mäsových výrobkov Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Domäsko s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva podľa § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: ENERCOM s.r.o
8861.40 €
Zmluva o vykonaní auditu účtovej uzávierky zostavenej k 31.12.2018 Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Ing. Ľudovít Vician
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti Komunálna poisťovňa Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: IRENA RIDZOŇOVÁ
0.00 €
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - MŠ Stredné Plachtince Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Jozef Šaranko STEAM
17986.38 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Zabezpečenie vedenia a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Firotech, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo 4/2018 Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: MULT-MONT Miroslav Multán
0.00 €
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky k 31. 12. 2017 Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: MULT-MONT Miroslav Multán
0.00 €
Vývoz a likvidácia odpad.vôd Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: StVPS,a.s.
0.00 €
Cena služieb vývozu odpadu Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Marius Pedersen
0.00 €
Dar v hodnote 40 € Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: COOP Jednota Krupina
40.00 €
multifunkčné ihrisko ZŠ Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: FISgroup ASSET, spol.s.r.o.
45899.00 €
multifunkčné ihrisko ZŠ Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: REDECO s.r.o.
690.00 €
rekonštrukcia MŠ Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: REDECO s.r.o.
989.00 €
systém DEUS Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
triedený odpad Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Marius Pedersen
0.00 €
multicar Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Marius Pedersen
800.00 €
webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Geosense SK s.r.o.
550.00 €
vykonanie auditu Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Ing. Ľudovít VICIAN
650.00 €
vydanie debetnej platobnej karty Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: VÚB
0.00 €
oprava strešného plášťa na budove TJ Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: IBIS - Halaj Jozef
2160.00 €
výmena strešnej krytiny Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: ASBI spo.s.r.o.
3750.00 €
virtuálna prehliadka obce Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: 3D-VIRTUALTOURS Alžbeta Kišová
150.00 €
kúpnopredajná zmluva Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Maroš Balík
0.00 €
informačný systém Dátového centra obcí a miest Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
predaj rodinného domu Odb.: IVKA, s.r.o.
Dod.: Obec Stredné Plachtince
7000.00 €
Rodinný dom Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Maroš Balík
5000.00 €
kopírka Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o.
69.24 €
poistenie majetku obce Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Komunálna poisťovňa
598.24 €
právne služby Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: JUDr. Peter Ďurica
50.00 €
osobné auto Odb.: OBEC Stredné Plachtince
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0.00 €
prenájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Agrodružstvo Príbelce
Dod.: Obec Stredné Plachtince
0.00 €
Archív

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu