SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

JDS Klub dôchodcov Júliusa Pántika

Klub dôchodcov Júliusa Pántika bol založený 25. januára 2008. Počet zakladajúcich členov tohto klubu bol 25. Predsedníčkou ZO JDS je pani Mgr. Mária Ferancová

V súčasnosti má klub 35 členov a pracuje podľa plánu práce. Členovia sa pravidelne stretávajú v 1. utorok v mesiaci. Zúčastňujú sa aj akcií mimo plánu v spolupráci so starostom obce a obecným zastupiteľstvom. Klub spolupracuje aj s cirkevným zborom.

Naše členky sú známe zhotovovaním bábik a čepcov v plachtinskom kroji, tieto potom venujú významným hosťom našich akcií.

Niektoré členky sa zúčastňujú kultúrnych akcií v okrese ale aj mimo neho: divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, besedy...

V posledných rokoch sme mali niekoľko významných akcií. Prvou z nich bola celoslovenská výstava ručných prác "Zlaté ruky 1921" v Bratislave. Naša organizácia zastupovala okres Veľý Krtíš a celý Banskobystrický kraj. Mala veľký úspech.

Ďalšími podujatiami bol 1. ročník stretnutia s rodákmi obce v júli 2019 a taktiež 2. ročník stretnutia s rodákami obce uskutočnený v auguste 2022. Obidva tieto ročníky boli spolufinancované s podporou BBSK.