SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Základné informácie o MŠ

 13.07.2015

Základné informácie

Korešpondenčná adresa:

MŠ Stredné Plachtince
č.d. 42, 991 24 Dolné Plachtince

Zamestnanci:

 • Riaditeľka: poverená Iveta Gáliková
 • Učiteľka: Mgr. Dana Nováková
 • Vedúca ŠJ : Silvia Šuľanová

Kontakt:

Telefónne číslo: 047/488 72 07

Prijímanie detí do materskej školy

Základné informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zaradenej do sietí škôl a školských zariadení. 

 • Prijímanie detí v termíne od 15 februára  do 15 marca v danom roku /uprednostňujú sa deti predškolského veku , 1 rok pred  vstupom do ZŠ/
 • deti prijímame vo veku od 3-do 5 rokov veku dieťaťa
 • dieťa mladšie ako 2 roky do materskej školy neprijímame
 • deti sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú  v súlade  s platným právnym predpisom aj priebežne počas celého školského roka/no len v prípade ak nám to povoľuje kapacitná norma/
 • Pri prijímaní  detí do MŠ sa musí dodržať záruka rovnakého zaobchádzania  a záruka zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie.
 • Prijímanie detí do MŠ upravuje §59 zákona č.245/2008 z.z.o výchove a vzdelávaní /školský zákon/a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpispov. / prihlášku na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ, č.t .047/488 7207/  

Čo potrebuje dieťa v MŠ ?

Osobné potreby:

 • prezuvky (pevné, zdravotné)
 • pyžamo /označené jednoduchým znakom/
 • oblečenie vhodné na hranie/voľné v čom sa dieťa cíti ako doma/
 • náhradnú spodnú bielizeň, tričko, tepláky, ponožky
 • pevnú obuv do piesku a pobyt vonku
 •  v prípade mokra čižmičky a pršiplášť 
 • papierové vreckovky 
 • Hrebeň/hygienické potreby/
 • predškoláci aj zubnú kefku + plastový pohár
 • cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, dievčatá môžu mať legíny, ponožky - Veci im dajte do vrecúška a do šatne.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

Upozornenie !

Až chcete aby sa dieťa hralo v čistom prostredí do tried v stupujte ,v papučiach. /návlekoch/

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ

 • Neprítomnosť dieťaťa ospravedlňte najneskôr do  8.00.
 • Telefónne číslo: 047/4887207/aj pre ŠJ/
 • Na stravu si zákonný zástupca nahlási deň vopred, do plachty ,ktorá je dostupná v šatni na nástenke
 • Neprítomnosť dieťaťa zákopnný zástupca oznámi telefonicky alebo e-mailom
 • Dieťa ktoré je neprítomné viac ako 5 dní v týždni , prinesie do MŠ potvrdenie od pediatra /alebo iného odborníka/

Harmonogram denných aktivít

 • Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie (ranný filter, ranný kruh, činnosti zabezpečujúce životosprávu)
 • Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 • Pobyt vonku (aktivity na školskom dvore alebo na vychádzke)
 • Obed a odpočinok (činnosti zabezpečujúce životosprávu)
 • Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 • Hry a činnosti podľa výberu detí